Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti 1. Vzájemná poradenská a.s.

29.10.2020

Pozvánka

na Valnou hromadu společnosti

1.    Vzájemná poradenská a.s.

se sídlem v Plzni, Rejskova 6

 

Předseda představenstva společnosti 1. Vzájemná poradenská a.s.

 

svolává

 

Valnou hromadu jmenované společnosti. Tato Valná hromada se uskuteční v


 

pondělí 2.11.2020 v 16,00 hodin

 

 

u notáře Mgr. Davida Kittla, Sady Pětatřicátníků 355/26, 30100 Plzeň

 

 

 

Pořad jednání valné hromady:

 

1)      Změna stanov společnosti v části Předmět podnikání zapisovaný v Obchodním rejstříku

 

 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ

samostatný zprostředkovatel dle zákona

o distribuci pojištění a zajištění


ÚDAJ VYMAZÁVANÝ

činnost pojišťovacího makléře podle

zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích

zprostředkovatelích a samostatných

likvidátorech pojistných událostí

 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ

investiční zprostředkovatel

 

ÚDAJ VYMAZÁVANÝ 

poskytování investiční služby podle

zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na

kapitálovém trhu

 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ

samostatný zprostředkovatel

spotřebitelského úvěru

 


ÚDAJ VYMAZÁVANÝ 

poskytování nebo zprostředkování

spotřebitelského úvěru

 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ

samostatný zprostředkovatel dle zákona

o doplňkovém penzijním spoření 

 

 

 

 

V Plzni dne 29.10.2020

 

                                                                            Zdeněk Čihák


                                                                          předseda představenstva

1.      Vzájemná poradenská a.s.


zpět »

.
© 2007, Created by it2b, s. r. o..