Historie společnosti

    1. Vzájemná poradenská a.s. byla založena v koncem roku 2000 jako nástupnická společnost po 1. Vzájemné poradenské – sdružení podnikatelů, které působilo na tuzemském trhu od ledna roku 1998.

    Naše obchodní služba je tvořena mimo jiné i rozsáhlým týmem profesionálů v oboru finančního plánování, působících v tomto perspektivním oboru již od roku 1992.

    Dlouhodobý efekt naší činnosti je postaven na solidní odborné úrovni našich poradců, kteří trvale prochází komplexním vzdělávacím systémem společnosti.

    Jedním z hlavních cílů naší společnosti je pomoci podstatnou měrou při zvyšování životní úrovně našich klientů. Toho je možné dosáhnout jedině koplexním využitím služeb finančního zprostředkování a optimalizací konkrétních produktů sjednaných pro naše klienty s obchodním partnery.