Podílové fondy, dluhopisy, správa portfolia

Otevřené podílové fondy patří v současnosti mezi nejzajímavější příležitosti ke zhodnocení volných finančních prostředků z následujících důvodů:
 • Výnos je spojen s typem investičního nástroje
 • Po 3 letech se výnos nezdaňuje (týká se fyzických osob) s výjimkou odkupů nižších 100.000 Kč v jednom kalendářním roce (tzv. daňový test)
 • Rriziko je úměrné typu investičního nástroje/fondu
 • Finanční prostředky jsou kdykoliv dostupné bez výpovědní lhůty
Podle ideální doby investice od 1 roku a způsobu investování finančních prostředků se tyto fondy dělí na fondy:
 • Peněžního trhu
 • Dluhopisové (obligační)
 • Akciové
 • Smíšené (balancované)
 • Indexové
 • Fondy fondů
 • Zajištěné fondy

Dále zprostředkujeme přímé investice do dluhopisů, ETF, fondy kvalifikovaných investorů individuální správu portfolia a další služby.

Spolupracujeme kromě investičních společností s obchodníky s cennými papíry a bankami. To však nejsou správci fondu, ale pouze zprostředkovávají přístup ke kapitálovému trhu.

Máte zájem o produkt, nebo potřebujete bližší informace?

Zanechte nám zprávu

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno
Potvrzení