Registrace stanovené zákonem a jiná oprávnění

Splňujeme všechny zákonem stanovené podmínky, oprávnění a registrace potřebné k činnosti nezávislého finančního poradce:


Oprávnění k poskytování komplexních služeb v oblasti zrpsotředkování pojištění
  • Činnost samostatného zprostředkovatele pojištění

Oprávnění k poskytování investičních služeb
  • Činnost samostatného investičního zprostředkovatele

Oprávnění k poskytování zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení i ne na bydlení
  • Činnost samostatného zprostředkovatele úvěrů

Oprávnění ke zprostředkování doplňkového penzijního spoření
  • Činnost Samostatného zprostředkovatele doplňkového penzijního spoření
Další oprávnění a registrace
  • Registrace samostetného zprostředkovatele i vázaných zástupců lze ověřit zde: ČNB – Základní vizitka subjektu
  • Oprávnění k zabezpečení a zpracovávání osobních údajů – registrace Úřadem pro ochranu osobních údajů
  • Pojištění všech pojišťovacích zprostředkovatelů na odpovědnost za škody způsobené při výkonu činnosti až do výše 1,5 mil. EUR pro všechny pojišťovny na každý obchodní případ
  • Pojištění odpovědnosti všech zprostředkovatelů na činnost investičního zprostředkovatele, zrpstředkovatele spotřebitelského úvěru, doplńkového penzijního spoření na pojistnou částku 1 mil. Kč.