• 19. 4. 2022
 • 1. Vzájemná poradenská a.s.
 • Předseda představenstva společnosti 1. Vzájemná poradenská a.s.

  svolává

  Valnou hromadu jmenované společnosti. Tato Valná hromada se uskuteční ve

  Středu 11. 5. 2023 v 09,00 hodin

  Na adrese: notář Mgr. David Kittel, sady Pětatřicátníků 355/26, 301 00 Plzeň 3-Vnitřní Město

  Pořad jednání valné hromady:

  1. Doplnění předmětu podnikání do obchodního rejstříku
  2. Rezignace člena představenstva

  V Plzni dne 15.6.2023

  Zdeněk Čihák
  předseda představenstva
  1. Vzájemná poradenská a.s.