• 15. 6. 2023
 • 1. Vzájemná poradenská a.s.
 • Předseda představenstva společnosti 1. Vzájemná poradenská a.s.

  svolává

  Valnou hromadu jmenované společnosti. Tato Valná hromada se uskuteční ve

  Středu 29.6.2023 v 09,00 hodin

  v sídle společnosti

  Pořad jednání valné hromady:

  1. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2022

  V Plzni dne 15.6.2023

  Zdeněk Čihák
  předseda představenstva
  1. Vzájemná poradenská a.s.